audyt językowy

Jak ocenić poziom językowy kandydata do pracy przy użyciu trzech pytań?

Wielu pracodawców boryka się z problemem dotyczącym właściwej oceny stopnia znajomości języka obcego przez osoby ubiegające się o pracę. Co prawda ustanowiona przez Radę Europy oficjalna skala CEFR znacznie ułatwia interpretację wyników certyfikatów językowych wydawanych przez międzynarodowe centra egzaminacyjne, ale zazwyczaj specjaliści z działów HR lub zewnętrzni rekruterzy potrzebują dodatkowej i bardziej praktycznej metody weryfikacji…