Wypróbuj demo

Test w wersji demo obejmuje po kilka specjalnie przygotowanych pytań ze wszystkich dostępnych sekcji – służy on zapoznaniu się z naszym narzędziem i nie ocenia poziomu znajomości języka.

Wypełnij poniższy formularz, a w przeciągu maksymalnie kilku godzin dostaniesz darmowy dostęp do wersji demo testu.

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Skrivanek sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17 (00-654), adres e-mail: contact@focusaudits.eu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo@skrivanek.pl.
  2. Cel i podstawa prawna przetwarzania oraz czas przechowywania danych:
  2.1. Cel: realizacja wersji demo testu znajomości języka (oraz kontakt w celu przedstawienia oferty). Podstawa przetwarzania: zgoda. Dane będą przetwarzane do czasu wykonania usługi.
  2.2. Cel archiwalny: dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. Podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Czas przetwarzania: okres niezbędny do ochrony interesów Skrivanek sp. z o.o.
  3. Odbiorcami danych mogą być dostawcy, którzy świadczą usługi w imieniu Skrivanek sp. z o.o. (podmioty przetwarzające). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi (wersji demo testu).
  4. Prawa osób, których dane dotyczą:
  4.1. Dostępu do danych i żądania ich sprostowania.
  4.2. Sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  4.3. Wycofanie zgody.
  4.4. Ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcie (prawo do bycia zapomnianym).
  4.5. Przenoszenia danych osobowych. O powyższe należy zwrócić się poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres: iodo@skrivanek.pl.
  4.6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych.
  5. Masz również prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).