FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Chcę zacząć korzystać z Focusa. Jak będzie to wyglądać?

Po ustaleniu wszelkich aspektów możemy rozpocząć współpracę w oparciu o ustalenia drogą mailową, formularz zamówień bądź umowę. Przydzielony Ci koordynator utworzy konta użytkowników i konto projektu, a także przypisze do nich testy, z których możesz korzystać. Otrzymasz również manual, w którym zawarliśmy wszystkie informacje niezbędne do korzystania z platformy Focus. Podążaj za instrukcjami, a jeśli napotkasz jakikolwiek problem, skontaktuj się z koordynatorem bądź napisz do naszego zespołu na adres contact@focusaudits.eu.

Czym jest Focus Audit Tool?

To nowoczesna platforma online, która wspiera firmy w weryfikacji umiejętności językowych kandydatów, pracowników i uczestników szkoleń poprzez audyty językowe. Firmy otrzymują obiektywną i wiarygodną informację zwrotną odnośnie do poziomu językowego osób testowanych wraz z podziałem na poszczególne obszary i kompetencje językowe.

Co to jest audyt językowy?

Audyt językowy polega na ocenie kompetencji językowych. Może sprawdzić znajomość języka w zakresie: znajomości słownictwa oraz struktur gramatycznych, czytania, pisania i mówienia.

Jakie usługi świadczycie?

Świadczymy usługi audytu kompetencji językowych, weryfikacji językowej kandydatów do pracy, audytu poziomującego pracowników oraz telefonicznego screeningu językowego.

Jakie rodzaje testów są dostępne na platformie Focus?

Na platformie dostępne są testy z ponad 30 języków: skrócone (gramatyka, słownictwo, czytanie), obejmujące wyłącznie pisanie i/lub mówienie, skrócone z pisaniem lub mówieniem, audyty rekrutacyjne oraz pełne audyty. Wszystkie testy mogą się składać ze wszystkich bądź tylko z wybranych sekcji.

Czy oferujecie jedynie testy ogólne, czy również dostosowane do konkretnej branży?

W naszej ofercie posiadamy obecnie głównie testy ogólno-biznesowe. Możemy jednak stworzyć cały test bądź poszczególne sekcje lub pytania dostosowane do konkretnego stanowiska pracy czy branży.

W jakich językach są dostępne testy?

Testy dostępne są w ponad 30 językach: angielski, arabski, bośniacki, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hindi, hiszpański, indonezyjski, japoński, koreański, litewski, łotewski, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, portugalski brazylijski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski.

Co oznacza, że testy są w 100% online?

Focus pozwala na rozwiązanie audytu w całości na platformie – również w zakresie części pisanie (odpowiedź wpisywana jest na stronie testu) oraz mówienie (poprzez odsłuchiwanie pytań i nagrywanie odpowiedzi). Znacząco przyspiesza to czas potrzebny na ukończenie audytu oraz uzyskanie wyników.

Jakie umiejętności językowe sprawdza Focus?

Dzięki Focusowi możesz sprawdzić umiejętności językowe z zakresu gramatyki, słownictwa, czytania, pisania oraz mówienia. Umiejętność słuchania sprawdzana jest pośrednio w trakcie rozwiązywania sekcji mówienie – możemy jednak stworzyć oddzielną część, sprawdzającą wyłącznie tę umiejętność.

Jak sprawdzacie umiejętności mówienia w języku obcym?

Korzystamy z 4 form przeprowadzania weryfikacji ustnej: online, rozmowy telefonicznej, rozmowy poprzez Skype oraz poprzez WhatsApp. Wybierając weryfikację online osoba audytowana odsłuchuje pytania i nagrywa swoje odpowiedzi za pomocą narzędzia wbudowanego w systemie. Wybierając jedną z pozostałych trzech opcji, osoba rozwiązująca test ustala poprzez system termin kontaktu z audytorem, który przeprowadzi standaryzowaną rozmowę.

Ile czasu zajmuje rozwiązanie audytu?

W zależności od rodzaju audytu ukończenie go może zająć przeciętnie od 15 minut do 1,5 godziny.

Ile czasu zajmuje uzyskanie wyniku testu?

W przypadku testów obejmujących jedynie sekcje: gramatyka, słownictwo oraz czytanie raporty dostępne są natychmiastowo po zakończeniu testu. Dla testów obejmujących sekcje sprawdzane przez audytora tj. pisanie oraz mówienie, raporty tworzone są w przeciągu maksymalnie 24 lub 48 godzin (raporty dostępne w 24 h dotyczą testów z mówieniem w formie online oraz bez wypisywania błędów).

Jakie informacje zwarte są w raporcie?

Raport zawiera m.in. ogólny wynik testu i wyniki z poszczególnych sekcji, wraz z opisową oceną umiejętności językowych opatrzoną autorskim komentarzem audytora oraz zalecenia do dalszej nauki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowy raport.

W jakim języku jest raport?

Raport może być przygotowany zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Kim są audytorzy Focusa?

Audytorzy Focusa to wykwalifikowani lektorzy, posiadający specjalistyczne wykształcenie językowe oraz długoletnie doświadczenie zarówno w nauczaniu, jak i ocenianiu kompetencji językowych.

Czy Focus jest zabezpieczony przed ściąganiem w trakcie robienia testu?

Tak, Focus posiada szereg zabezpieczeń uniemożliwiających ściąganie. Przede wszystkim każde z pytań posiada ograniczenie czasowe na wprowadzenie odpowiedzi, minimalizując tym samym ryzyko korzystania z dodatkowych pomocy podczas rozwiązywania testu. Wszystkie pytania w teście dobierane są rotacyjnie. Zablokowana jest możliwość kopiowania i wklejania tekstu oraz korzystania ze wtyczek do tłumaczenia treści. Ze względu na mobilność platformy rozwiązywanie testów można również zorganizować w kontrolowanych warunkach, np. w siedzibie firmy.

Co to jest skala CEFR?

Skala CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) to Europejski System Opisu Kształcenia Językowego przyjęty przez Radę Europy. CEFR zawiera wytyczne w obrębie wiedzy i umiejętności językowych, które rozłożone są na sześciu poziomach skali. Pierwszy podział – na litery – określa użytkownika języka obcego początkującego (A), samodzielnego (B) i biegłego (C). Każdy z tych poziomów został dodatkowo podzielony na niższy (1) i wyższy (2). Skala CEFR jest stosowana przy ocenie testów wykonanych na platformie Focus.

Co oznaczają poszególne poziomy np. B2, C1?

Są to poziomy znajomości języka obcego w skali Rady Europy (CEFR). A1 – poziom początkujący; A2 – poziom średnio zaawansowany niższy; B1 – poziom średnio zaawansowany; B2 – poziom średnio zaawansowany wyższy; C1 – poziom zaawansowany.

Dlaczego nie dokonujecie oceny na poziomie C2?

Poziom C2 to właściwie limit możliwości językowych – w praktyce jednak nawet wielu rodzimych użytkowników danego języka nigdy nie zdobywa takich umiejętności, natomiast poziom C1 jest bardzo często porównywany do poziomu wykształconego poziomu native speakera.

Czy można bezpłatnie zrobić test demo?

Tak, istnieje możliwość wykonania darmowego testu demo, obejmującego po 1-5 specjalnych pytań z języka angielskiego ze wszystkim dostępnych sekcji. Dla takiego testu nie jest generowany raport – służy on zapoznaniu się z naszym narzędziem, a nie ocenie znajomości języka. W celu uzyskania dostępu wypełnij formularz.

Znajomość języka kandydata sprawdzam w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Po co mi Focus?

Focus pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, ale też kompleksowo i rzetelnie sprawdzić znajomość języka w różnych obszarach, takich jak gramatyka, słownictwo, czytanie, pisanie i mówienie. Uzyskane raporty pozwalają na obiektywne i łatwe porównanie wielu kandydatów. Jeśli preferujesz sprawdzanie znajomości języka samodzielnie w trakcie rozmowy, zachęcamy do skorzystania z naszych skróconych testów z natychmiastowymi wynikami lub z testów sprawdzających również umiejętność pisania.

Zapomniałem danych do logowania do platformy. Co zrobić?

Na stronie logowania kliknij na „Forgot password?” i wprowadź swój adres e-mail – otrzymasz link do resetu hasła.

Czy jest możliwość, aby kilku pracowników mojej firmy miało dostęp do Focusa?

Tak, istnieje taka możliwość – wręcz zalecamy taką opcję w przypadku, gdy kilku pracowników ma korzystać z Focusa. Nie pobieramy opłat za konta użytkowników. Dodatkowo możemy stworzyć subkonta, które pozwalają na kontrolowanie widoczności poszczególnych dostępów do testów.

Czy moja firma może pracować pod kilkoma projektami?

Oczywiście – możemy założyć wiele projektów, a do każdego z nich mogą być przypisani inni bądź ci sami użytkownicy. Jedynym wymaganiem jest, aby projekty różniły się nazwą. Nie pobieramy żadnych opłat za stworzenie wielu projektów.

W jaki sposób mogę dodać dostęp do testu?

Istnieją dwie opcje dodawania dostępów do testu – można wykonać to samodzielnie bądź przez koordynatora przypisanego do danego projektu. Samodzielne dodawanie testu jest szybszym rozwiązaniem i możliwe jest po zalogowaniu się do panelu klienta. Dane niezbędne do dodania dostępu można również przesłać do koordynatora. W przypadku chęci dodania wielu dostępów jednocześnie prosimy o kontakt z koordynatorem.

Czym jest dostęp do testu?

Jest to test (audyt) przypisany do danej osoby. Każdy dostęp ma unikalne ID oraz indywidualny link do testu.

Czy muszę samodzielnie wysyłać linki do testów?

Nie, linki do testów mogą być wysyłane w sposób automatyczny z platformy Focus w chwili dodania dostępu lub w dowolnym, późniejszym momencie. Jeśli jednak chcesz rozesłać je samodzielnie, wystarczy, że podczas dodawania dostępu do testu odznaczysz opcję wysłania e-maila z linkiem do testu, a następnie skopiujesz lub pobierzesz linki do wybranego albo wielu testów.

Jaki czas mogę ustalić na rozwiązanie testu?

Czas na rozwiązanie testu można ustawić dowolnie. Z naszych obserwacji wynika, że najczęściej wybieranym zakresem czasowym na wykonanie testu jest termin od 3 do 7 dni.

W jaki sposób mogę kontrolować etapy, na jakich znajduje się test?

Focus pozwala na pełną kontrolę etapów rozwiązywania testów – służą do tego statusy widoczne w panelu klienta.

Czas na rozwiązanie testu upłynął, ale audytowany nie zakończył procesu. Czy mogę przedłużyć dostęp do testu?

Tak, jak najbardziej. Czas, do kiedy test jest aktywny, zmienisz samodzielnie poprzez edycję dostępu; możesz również poprosić o to koordynatora, podając ID dostępu oraz termin, do którego test ma być aktywny.

Osoba rozwiązująca test zgłosiła mi problem techniczny. Co zrobić?

Prosimy prześlij zgłoszony problem do koordynatora bądź na adres contact@focusaudits.eu

Osoba rozwiązująca test miała problemy z wypełnieniem jednej z sekcji. Czy możliwe jest ponowne jej zrobienie?

Tak, jak najbardziej – tego typu sprawy rozwiązujemy indywidualnie. Skontaktuj się ze swoim koordynatorem firmy/projektu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Napisz do nas, wypełniając formularz,
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Wyślij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.