language audit

Kto powinien sprawdzać audyty językowe – lektor, native speaker czy SI?

Audyt językowy to niezwykle użyteczne rozwiązanie biznesowe, które pozwala szybko i konkretnie określić profil kompetencji językowych pracowników oraz kandydatów. Ustalenie poziomu znajomości języków obcych i identyfikacja potrzeb szkoleniowych wymagają jednak dużego usystematyzowania – w tym celu najczęściej wykorzystywany jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). Ta…