nowe technologie w finansach publicznych

Audyt

Pierwsze audyty znane były jako „przesłuchiwanie rachunków” już w starożytnym Rzymie. Urzędnicy sprawdzali treść dokumentów stworzonych przez innych, aby zapobiec powstawaniu błędów, a co za tym idzie utracie pieniędzy. Audyt w formie przypominającej obecną istnieje od XIX wieku. Współcześnie jego głównym zadaniem jest usprawnienie działalności danej organizacji. Nie powinien być mylony z kontrolą. W odróżnieniu…