hr challanges

Nowe wyzwania dla HR: jak radzić sobie z quiet quitting, quiet hiring, bare minimum mondays, lazy girl jobs i innymi

W coraz bardziej zmieniającym się krajobrazie zasobów ludzkich (HR), profesjonaliści stają w obliczu szeregu nowych wyzwań, które pojawiły się w ostatnich latach. Te wyzwania odzwierciedlają zmieniającą się dynamikę pracy, ewoluujące oczekiwania pracowników i wpływ technologii na świat pracy. W niniejszym artykule omówimy niektóre z tych nowych wyzwań, takie jak quiet quitting (cicha rezygnacja), quiet hiring…