Tailoring success the role of language audits1

Jak osiągnąć sukces: rola audytów językowych w przygotowywaniu spersonalizowanych programów szkoleń językowych

Na stale rozwijającym się globalnym rynku nie można przecenić znaczenia skutecznej komunikacji w różnych krajobrazach językowych. W miarę jak organizacje i osoby prywatne podejmują inicjatywy szkoleniowe w zakresie języków, coraz bardziej widoczna staje się potrzeba spersonalizowanych programów, ukierunkowanych na konkretne potrzeby ich uczestników. Audyty językowe, zwłaszcza gdy są przeprowadzane przed rozpoczęciem szkolenia, służą jako nieocenione…