talent_mobility

Mobilność talentów i rekrutacja wewnętrzna: strategiczne podejście do rozwoju pracowników

W coraz bardziej dynamicznym otoczeniu biznesowym koncepcje mobilności talentów i rekrutacji wewnętrznej zyskały na znaczeniu. Strategie te nie tylko ułatwiają optymalne wykorzystanie istniejących talentów w organizacji, ale także przyczyniają się do zadowolenia i utrzymania pracowników. Mobilność talentów odnosi się do przemieszczania pracowników między różnymi rolami, działami lub lokalizacjami geograficznymi w firmie, podczas gdy rekrutacja wewnętrzna…