focus logo

Audyt językowy dla firm

Szybka i skuteczna ocena poziomu umiejętności językowych
Twoich pracowników lub kandydatów do pracy

Co to jest Focus Audit Tool?

Focus to nowoczesna platforma online, która wspiera firmy w weryfikacji umiejętności językowych obecnych oraz potencjalnych pracowników. Audyt językowy dostępny jest w ponad 30 językach i pozwala na sprawdzenie nawet pięciu kompetencji językowych: znajomości gramatyki oraz słownictwa, czytania ze zrozumieniem, pisania oraz mówienia.

Audyt językowy w Focusie odbywa się w pełni zdalnie – dodanie dostępu trwa zaledwie minutę, a kandydat otrzymuje link, dzięki któremu może od razu przystąpić do audytu w 100% online. Wyniki w formie raportu opracowywane są w oparciu o skalę CEFR (A1-C1) i są gotowe od razu po teście lub w maksymalnie 24/48 godzin, wraz z rekomendacjami do dalszej nauki.

Weryfikuj wiele osób jednocześnie

Oszczędzaj czas i minimalizuj koszty potrzebne na zorganizowanie oceny kompetencji językowych – korzystaj z platformy dostępnej 24/7 z dowolnego miejsca na świecie.

Wyniki nawet w 24h

W zależności od sekcji w teście oraz rodzaju audytu wyniki są gotowe natychmiastowo po teście (gramatyka, słownictwo, czytanie) lub w max. 24/48 godzin (pisanie, mówienie).

Elastyczność

Płacisz tylko za audyty językowe, które zamówisz – bez ukrytych kosztów czy minimalnej liczby zamówień. Możemy realizować audyty językowe w oparciu o różne formy współpracy.

Korzystaj ze standardów w ocenie

Ocena w oparciu o skalę CEFR (A1-C1) pozwala na łatwe porównanie wyników oraz na określenie mocnych i słabych stron poszczególnych kompetencji językowych każdego audytowanego.

Audyt językowy dopasowany do Twoich potrzeb

Wybierz, jakie umiejętności językowe chcesz sprawdzić, oraz spersonalizuj komunikację z osobą wykonującą test. Możemy też stworzyć polecenia oraz testy specjalnie dla Ciebie.

Rozwijaj się szybciej

W prosty sposób wybierz najlepszych pracowników do swojego zespołu oraz dobierz dla nich najlepsze formy szkoleń – szkoła językowa Skrivanek opracuje je na podstawie wyników audytu językowego.

Rodzaje audytów:

Audyt językowy zaprojektowany specjalnie dla celów weryfikacji kandydatów na pracowników – sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki, pisania oraz mówienia w języku obcym w formie online, bez konieczności przeprowadzania rozmów telefonicznych z audytorem.

Wyniki max. w 24 godziny.

Najdokładniejszy audyt językowy obejmujący nawet 5 części, pozwalający na dogłębne sprawdzenie różnych kompetencji językowych oraz postępów w nauce.

Wyniki max. w 24 godziny lub w 48 godzin.

Idealny, jeśli sprawdzasz pozostałe umiejętności samodzielnie. Może być również wstępną selekcją kandydatów lub pracowników, dla których zostanie przeprowadzony audyt językowy z pisania i/lub mówienia. Możliwe sekcje: gramatyka, słownictwo, czytanie.

Wyniki natychmiastowo po teście.

PISANIE +/- MÓWIENIE: Dopełnienie skróconego audytu językowego. Wykorzystywany również w celu sprawdzenia jedynie najbardziej praktycznych umiejętności kandydatów lub pracowników.

SKRÓCONY + PISANIE lub MÓWIENIE: Weryfikacja znajomości języka obcego dla kandydatów i pracowników, których sytuacje zawodowe skupiają się głównie na jednym z dwóch sposobów komunikacji – pisaniu lub mówieniu.

Wyniki max. w 24 godziny lub w 48 godzin.

Ponad 30 języków

angielski
arabski
bośniacki
bułgarski
chiński
chorwacki
czeski
duński
estoński
fiński
francuski
grecki
hebrajski
hindi
hiszpański
indonezyjski
japoński
koreański
litewski
łotewski
niderlandzki
niemiecki
norweski
polski
portugalski
portugalski brazylijski
rosyjski
rumuński
serbski
słowacki
słoweński
szwedzki
tajski
turecki
ukraiński
węgierski
wietnamski
włoski

angielski

angielski

arabski

arabski

bośniacki

bułgarski

bułgarski

chiński

chiński

chorwacki

czeski

czeski

duński

estoński

estoński

fiński

fiński

francuski

francuski

grecki

grecki

hebrajski

hebrajski

hindi

hindi

hiszpański

hiszpański

indonezyjski

indonezyjski

japanese

japoński

korean

koreański

litewski

litewski

łotewski

łotewski

niderlandzki

niderlandzki

niemiecki

niemiecki

norweski

norweski

polski

polski

portugalski

portugalski

portugalski brazylijski

rosyjski

rosyjski

rumuński

rumuński

serbski

słowacki

słowacki

Słoweński

słoweński

szwedzki

szwedzki

thai

tajski

turecki

turecki

ukraine

ukraiński

węgierski

węgierski

vietnamese

wietnamski

włoski

włoski

8 języków interfejsu testów (instrukcje i komunikaty): polski, angielski, francuski, niemiecki, portugalski, bułgarski, rumuński, łotewski

Jak działa audyt językowy w Focusie?

Focus znacząco przyspiesza proces weryfikacji językowej oraz ułatwia zarządzanie kompetencjami pracowników:
  • Sprawdź możliwości platformy i dobierz testy do potrzeb Twojej firmy.

  • Udostępnij wyznaczonym pracownikom dostęp do wszystkich informacji w jednym, łatwym i przyjaznym systemie online.

  • Generuj dostępy do audytu językowego dla wybranych kandydatów do pracy i pracowników.

  • Poznaj wynik audytu językowego w ciągu maksymalnie 24 lub 48h od momentu wykonania testu.

  • Poznaj poziom znajomości języka obcego twoich pracowników. Generuj raporty i twórz własne zestawienia wyników, zarządzając kompetencjami językowymi w firmie.

Co zyskujesz, wybierając Focus?

Audyt językowy w Focusie usprawni proces rekrutacji i weryfikacji kandydatów do pracy oraz ułatwi ocenę postępów w nauce języków obcych Twoich pracowników.

Konkretna informacja o postępach

Dostęp do konkretnych informacji o poczynionych postępach językowych każdego pracownika indywidualnie oraz w postaci raportu zbiorczego, uwzględniającego wszystkich audytowanych.

Dobór szkolenia językowego

Na podstawie szczegółowych wyników audytu językowego możesz określić, dla kogo w zespole szkolenia językowe stanowią cel strategiczny, a dla kogo można traktować je jako formę benefitu.

Selekcja najlepszych kandydatów

Usprawnij proces rekrutacji dobierając najlepszych kandydatów do zespołu i zniweluj tym samym konieczność generowania kosztów i czasu potrzebnych na doszkolenie językowe.

Realna ocena skali zwrotu inwestycji

Szczegółowy raport umożliwi Ci obiektywną i dokładą oceny skali zwrotu środków zainwestowanych w szkolenia i ocenę postępów w rozwoju kompetencji językowych swoich pracowników.
Dostęp do platformy w dowolnym miejscu i czasie
Platforma Focus działa 24/7 – można z niej korzystać zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych.
Korzystaj z platformy indywidualnie bądź z zespołem
Jeśli w Twojej firmie oceną kompetencji językowych zajmuje się kilka osób, mogą one korzystać z platformy Focus jednocześnie bez dodatkowych kosztów.
Pełna kontrola etapów, na jakich znajduje się każdy test
Dzięki statusom widocznym w systemie możesz w łatwy sposób sprawdzić, co dzieje się z każdym z audytów w czasie rzeczywistym.
Możliwość oceny indywidualnej bądź grupowej
Mając wyniki audytu, możesz ocenić nie tylko jedną osobę, ale również wybraną grupę czy wszystkich audytowanych, korzystając z raportu zbiorczego.

Jak wygląda przebieg audytu językowego na platformie Focus?

Zaloguj się do panelu klienta i dodaj dostępy do testów – link z dostępem do testu można wygenerować samodzielnie. W przypadku chęci dodania wielu dostępów do testów jednocześnie najłatwiejszą opcją będzie przesłanie uzupełnionego formularza do koordynatora.

Dostępy do testów mogą zostać przesłane do audytowanych osób na dwa sposoby: poprzez wysyłkę zaproszenia z platformy w formie wiadomości e-mail (od razu po dodaniu dostępu lub w innym dowolnym momencie) bądź poprzez samodzielne przekazanie linku osobie audytowanej.

Dodając dostęp, możesz również zdecydować, czy chcesz, aby raport z wynikami audytu został wysłany do osoby audytowanej bezpośrednio z platformy.

W przypadku wysłania zaproszenia z platformy osoba wykonująca test otrzyma e-mail powitalny wraz z podstawowymi informacjami odnośnie do testu. Bardziej szczegółowe instrukcje wyświetlane są na stronie testu. W celu przejścia do testu wystarczy kilknąć link – bez konieczności logowania na platformie.

Pytania w obrębie każdej sekcji wyświetlane są rotacyjnie oraz w zależności od stopnia zaawansowania audytowanego, a każde z pytań posiada ograniczenie czasowe na wprowadzenie odpowiedzi. Minimalizuje to ryzyko korzystania z dodatkowych pomocy podczas rozwiązywania testu.

Po zakończeniu audytu osoba audytowana otrzymuje potwierdzenie drogą mailową – w przypadku audytów, w których planowana jest rozmowa z audytorem, potwierdzenie terminu rozmowy (zgodnie z preferencjami podanymi w trakcie rozwiązywania testu) również wysyłane jest w formie maila.

Wyniki z części gramatycznej, słownictwa oraz czytania są dostępne od razu po rozwiązaniu testu. Wyniki dla części pisanie oraz mówienie są dostępne w max. 24 godziny (bez podawania przykładów błędów) lub w przeciągu 48 godzin (wraz z podaniem błędów oraz rozszerzonymi komentarzami audytora).

W chwili, gdy raport jest gotowy do pobrania, wysyłane jest powiadomienie z platformy – eliminuje to konieczność ręcznego sprawdzania, czy ocena jest już gotowa i możliwa do pobrania. Jeśli dla danego dostępu do testu wybrano, aby raport z wynikami audytu został wysłany do osoby audytowanej, to zostanie on również przekazany automatycznie.

Aby porównać wiele wyników jednocześnie, wystarczy, że w panelu klienta wygenerujesz raport zbiorczy, który będzie zawierać wszystkie kluczowe dane z raportu dla wybranego przez Ciebie okresu czasu.

W celu ustalenia szkoleń językowych na postawie otrzymanych wyników skontaktuj się z koordynatorem lub bezpośrednio ze szkołą językową Skrivanek.

Jak audytowani oceniają Focusa?

40 000+

przeprowadzonych audytów

91%

pozytywnych opinii audytowanych

150+

projektów

Be SMART, use Focus!

SPECIFIC (KONKRETNY)

skala CEFR ustanowiona przez Radę Europy pozwala dokładnie określić poziom znajomości języka obcego i wyznaczać konkretne cele do dalszego rozwoju

MEASURABLE (MIERZALNY)

przeprowadzenie audytu językowego daje możliwość zmierzenia poziomu znajomości języka obcego pod kątem wielu kompetencji: znajomości struktur gramatycznych i słownictwa, czytania, pisania i mówienia

ACHIEVABLE (OSIĄGALNY)

audyt językowy pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów, np. rekrutacji najlepszych kandydatów, rzetelnej oceny pracowników oraz kontrolę postępów w nauce języka obcego

RELEVANT
(ISTOTNY)

w czasach powszechnej globalizacji wysokie kompetencje językowe są fundamentem biznesu międzynarodowego i pozwalają na ekspansję na rynki zagraniczne

TIME-BOUND (OKREŚLONY W CZASIE)

Audyt językowy w Focusie pozwala sprawdzić umiejętności językowe w wybranym horyzoncie czasowym, zdalnie, szybko i na całym świecie bez komplikacji logistycznych

Skontaktuj się z nami:

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy – zapraszamy do kontaktu!

Adres

ul. Plac Konstytucji 6/75
00-550 Warszawa

ul. Podlaska 12
20-304, Lublin

E-mail

contact@focusaudits.eu

Lub wypróbuj nasz demo test:

Lub otrzymaj wycenę:

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Wyślij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.