Audyt językowy dla HR

Dowiedz się więcej o platformie Focus
Jesteś tutaj:

Audyt językowy to doskonałe narzędzie do szybkiego i miarodajnego sprawdzenia umiejętności. Różni się od tradycyjnego testu tym, że sprawdzone zostają wszystkie kluczowe umiejętności audytowanej osoby: znajomość gramatyki, zasób leksykalny, czytanie, pisanie, mówienie. Każdy z testów obejmuje wszystkie poziomy (od A1 do C1), co umożliwia wystandaryzowaną ocenę i łatwe porównanie kompetencji językowych wielu osób.

Testy na platformie Focus są w formie modułowej, dzięki czemu możesz dostosować je do własnych potrzeb, np. zrezygnować z niektórych części testu lub stworzyć teksty i zadania dostosowane do konkretnego stanowiska. Audyt może być również przygotowany tak, by zweryfikować kluczowe kompetencje językowe niezbędne w konkretnym środowisku pracy (prowadzenie korespondencji biznesowej, negocjacji handlowych, umiejętność obsługi klienta w języku obcym), a także znajomość języka specjalistycznego (np. w zakresie prawa, ekonomii, telekomunikacji, marketingu).

Focus pozwala również na minimalizację problemów logistycznych – nie ma konieczności organizowania spotykania z osoba audytowaną, a cały proces może odbyć się zdalnie. Wyniki są dostępne w formie czytelnego raportu z komentarzem audytora i rekomendacjami do dalszej nauki.

Dostęp do platformy w dowolnym miejscu i czasie

Platforma Focus działa 24/7 - można z niej korzystać zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych.

Korzystaj z platformy indywidualnie bądź z zespołem

Jeśli w Twojej firmie oceną kompetencji językowych zajmuje się kilka osób, mogą one korzystać z platformy Focus jednocześnie.

Zarządzaj widocznością informacji dla pracowników

Możesz zadecydować, które z dostępów do testów widzą wybrani koordynatorzy czy rekruterzy.

Pełna kontrola etapów, na jakich znajduje się każdy test

Dzięki statusom widocznym w systemie możesz w łatwy sposób sprawdzić co dzieje się z każdym z dostępów do testów w czasie rzeczywistym.

Możliwość oceny indywidualnej bądź grupowej

Mając wyniki audytu możesz ocenić nie tylko pojedynczą osobę, ale również wybraną grupę czy wszystkich audytowanych korzystając z raportu zbiorczego.

Zarządzaj kompetencjami językowymi w firmie

Na podstawie wyników audytów szkoła językowa Skrivanek może przygotować specjalny program szkoleń językowych dopasowany do potrzeb Twojej firmy i jej pracowników.

Jak wygląda przebieg audytu na platformie Focus?

Zaloguj się do panelu klienta i dodaj dostępy do testów – link z dostępem do testu może zostać wygenerowany samodzielnie przez Państwa pracownika, co jest zdecydowanie najszybszą opcją. Wygenerowanie dostępu do testu może również zostać zlecone Państwa koordynatorowi ze strony firmy Skrivanek, który po potrzymaniu arkusza z niezbędnymi danymi, doda w systemie nowy dostęp. W przypadku chęci dodania wielu dostępów do testów jednocześnie, niezbędne będzie uzupełnienie specjalnego arkusza.

Dostępy do testów mogą zostać przesłane do audytowanych osób na dwa sposoby: pierwszym z nich jest automatyczne wysłanie wiadomości e-mail z systemu wraz z informacjami odnośnie testu i linkiem dostępu, drugą opcją jest samodzielna wysyłka linków z dostępami do testów przez Państwa pracownika.

Osoba wykonująca test otrzymuje e-mail powitalny wraz podstawowymi informacjami odnośnie testu. Instrukcje dotyczące przebiegu testu wyświetlane są również na platformie przed jego rozpoczęciem.

W trakcie testu pytania w obrębie każdej sekcji wyświetlane są rotacyjnie w zależności od stopnia zaawansowania audytowanego, a każde z pytań posiada ograniczenie czasowe na wprowadzenie odpowiedzi. Minimalizuje to ryzyko korzystania z dodatkowych pomocy podczas rozwiązywania testu.

Po zakończeniu rozwiązywania testu otrzymujemy automatyczną informację, iż test został wykonany. W przypadku testów niewymagających oceny audytora (tj. obejmujących sekcje: gramatyka, słownictwo, czytanie) raport generowany jest automatycznie po ich zakończeniu. Jeśli test zawiera którąkolwiek z sekcji pisanie bądź mówienie, okres oczekiwania na raport wynosi max. 48 godzin.

W momencie, w którym raport zostanie przygotowany (max. 24-48 godzin od zakończenia testu), otrzymasz odpowiednią informację z systemu – eliminuje to konieczność ręcznego sprawdzania, czy ocena jest już gotowa i możliwa do pobrania. Raport może zostać zarówno z poziomu panelu klienta, jak również z linku znajdującego się w mailu.

Jeśli dodając dostęp do testu wybrałeś, aby raport z wynikami audytu został przesłany do osoby audytowanej, to zostanie on również przesłany automatycznie.

Chcąc porównać wiele wyników jednocześnie wystarczy, że w panelu klienta wygenerujesz raport zbiorczy, który będzie zawierać wszystkie kluczowe dane z raportu dla wybranego przez Ciebie okresu czasu.

W celu ustalenia szkoleń językowych na postawie otrzymanych wyników skontaktuj się z koordynatorem lub bezpośrednio ze szkołą językową Skrivanek.

Co zyskujesz dzięki Focusowi?

  • oszczędność czasu i pieniędzy,
  • profesjonalne narzędzie do weryfikacji umiejętności językowych,
  • dostęp do testów z ponad 30 języków,

  • możliwość dopasowania testów do swoich potrzeb,
  • wyniki natychmiastowo lub w max. 24-48h od wykonania testu

  • obiektywną ocenę zgodną ze skalą CEFR (A1-C1),
  • raport wraz z komentarzem audytora.
panelpl
Wygląd panelu klienta
raportPL
Przykładowy raport
Zamów próbną wersję testu
Zamów
Poznaj perspektywę audytowanego
Zobacz

Potrzebujesz więcej informacji?

Prosimy, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ)